Blanketter och dokument

Här hittar du viktiga dokument som du kan använda dig av i arbetet med ditt evenemang.

Marknadsför ditt evenemang i Eskilstuna
Information om marknadsföringskanaler för evenemang, lokalt i Eskilstuna.

Prislista för lokaler, scener och utrustning
All information, kostnader, riktlinjer.

Polisens blanketter för ansökan om tillstånd
Ladda ner blanketterna på polisens webbplats.

Tillfälliga utomhusarrangemang i tält
Räddningstjänstens råd och anvisningar för hur tält-arrangemang ska genomföras på ett brandsäkert sätt.

Arrangemang i naturen
Naturvårdsverkets vägledande information för arrangemang i naturen.

STIM
Arrangerar du en festival eller ett musikevenemang? Ta då gärna hjälp av STIMs checklistor för att underlätta såväl inför, under och efter ditt evenemang.