Om Lokomotivet

Lokomotivet finns i den så kallade A-verkstaden eller axelverkstaden som uppfördes för Munktells Mekaniska Verkstad (sedermera Volvo BM) 1917. I A-verkstaden tillverkades under BM-tiden traktordetaljer och båtmotorer bland annat som svarvar, pressar och fallhammare. Rites av Cyrillus Johansson.

År 2000 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta projekt Munktellstaden, ett samverkansprojekt mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna kommunfastigheter AB. Här byggs framtidens kulturkvarter där olika uttrycksformer kan mötas. Visionen är att ”Munktellstaden ska bli en levande stadsdel med huvudinriktning mot kultur, idrott och fritid samt upplevelsenäringar och kunskapsföretag” enligt kommunstyrelsens beslut 2002.

Lokomotivet är en enplansbyggnad med kupoltak. Namnet Lokomotivet bestämdes av medlemmar i Sörmlands musik och teater, Jonas Burman och Lasse Muller, kulturförvaltningen, Eskilstuna kommun i samband med att musikalen Stjärndamm repeterades där år 2000. Lokomotivet ligger i Munktellstaden, mitt i Eskilstuna.

Den ruffa industrikänslan finns kvar och skapar en speciell stämning i den djupa, smala lokalen. Idag bokas Lokomotivet för allt från föreläsningar, möten, konserter, föreställningar, stand up m.m.