Naturreservat

Eskilstuna har flera vackra naturreservat med allt från Mälaröar och öppna landskap till trollska skogar.

Naturreservaten finns till för att värna om värdefulla miljöer och arter men också för att göra naturen tillgänglig för besökare och locka till friluftsliv.